PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť BVH, s.r.o. (bezpečnosť pre výšky a voľné hĺbky) vznikla v marci 1996. Od roku 1997 je držiteľom oprávnenia Úradu bezpečnosti práce SR na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a od roku 2009 aj doporučenia Národného inšpektorátu práce na vykonávanie školení, preškoľovaní a odbornú prípravu školiteľov inštruktorov pre prácu vo výškach. Sústreďuje odborníkov s viacročnými praktickými a teoretickými poznatkami pre dané oblasti, ktorí ročne preškolia do 5000 pracovníkov všetkých rezortov nášho hospodárstva.

Strategickým partnerom je nadnárodná spoločnosť HONEYWELL (predtým SPERIAN PROTECTION), ktorá patrí medzi najväčšie spoločnosti na svete zaoberajúce sa komplexnou výrobou ochranných a pracovných prostriedkov. Spoločnosť BVH, spol. s r.o. je dovozcom technických prostriedkov nie len pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou značiek MILLER, ANTEC a COMBISAFE, ale aj komplexného sortimentu na ochranu v oblasti stavebníctva, verejných prác, priemyslu a vo verejných alebo súkromných odvetviach značiek KCL, FENZY, NORTH, HOWARD LEIGHT.

Neoddeliteľnou súčasťou je servis a periodické prehliadky evakuačnej a lezeckej techniky. Spoločnosť BVH, spol. s r.o. rozšírila svoju činnosť o posudzovanie interiérových a exteriérových pracovísk z hľadiska bezpečnosti práce. Navrhuje a realizuje komplexný systém riešenia pracovnej a záchrannej techniky pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pre všetky odvetvia od bezpečnostných záchytných sieti (COMBISAFE a LANEX) až po pevne zabudované kotviace systémy osobnej a kolektívnej ochrany (Söll GlideLoc a Söll MultiRail – MILLER).

Spoločnosť má tiež dlhoročné skúsenosti v odbore predaja a servisu dýchacej, oživovacej techniky, tlakových nádob na dopravu plynov, revízií tlakových a plynových zariadení či predaja a servisu plynových detektorov od BW Technologies by Honeywell.

Súčasťou je aj maloobchodná predajňa BVH šport zameraná na všetky ,,vonkajšie“ športové aktivity – outdoor (pešia turistika, horolezectvo, skialpinizmus, lezenie a iné).

Široká ponuka produktov zahŕňa komplexný sortiment výbavy pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami OOPP (odevy, rukavice, obuv, ochrana zraku, ochrana sluchu, bezpečnostné prilby, ochrana dýchacích ciest) od domácich aj zahraničných výrobcov. Elektronický obchod so športovým sortimentom nájdete na www.eshop.bvh.sk